Д-р Антон Елкин

През 2003 г. завършва Медицински факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора със степен магистър по медицина.
2004 – 2008 г. – проведена специализация по обща хирургия.
Придобита следдипломна специализация по “Здравен мениджмънт” от Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов.
Лекар в Клиника по съдова хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора ЕАД от 2005 г., където провежда и специализация по съдова хирургия.
Редовен член на Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова Хирургия (БНДАСХ) и на Европейското дружество по Съдова Хирургия – European Society for Vascular Surgery (ESVS).
Съучредител на Българско дружество за ендоваскуларна терапия през 2009 г.
Придобити професионални квалификации по ултразвукова диагностика и доплерсонографска диагностика на екстракраниални и периферни артериални и венозни съдове.
Участва в научни проекти за превенция и лечение на дълбоката венозна тромбоза и белодробната тромбемболия на Националното хирургично и кардиологично дружество на САЩ.
Презентации и научни публикации в национални и международни специализирани издания и форуми.

Амбулаторни дейности:
* Ултразвукова диагностика на съдови заболявания, аномалии и синдроми – Доплерсонграфия, 2D и 3D Дуплекс сонография на артериална и венозна периферна и акстракраниална система.
* Лечение на хронични, трудно зарастващи рани – атонични венозни, компресионни и диабетични улкуси.
* Склеротерапия на варикозни и ретикуларни вени.
Работно време:
Сряда: 13:30-15:30
Петък : 13:30-15:30
Платен прием.