Д-р Васил Лещевски

Д-р Васил Лещевски специалист по кардиология. Работи по договор с НЗОК и фондове за допълнително здравно осигуряване.
– Магистър по медицина – 2010г.
– Специалност по кардиология – 2016г.

Доктор Васил Лещевски осъществява диагностика, лечение и превенция на заболяванията на съредено-съдовата система.
Извършва кардиологични прегледи по НЗОК, включващи измерване на артерилано кръвно налягане, обстоен преглед на вътрешни органи, сърце и артериални и венозни съдове, ЕКГ.
Високоспециализирани дейности:
– Ехокардиография
– 24 часов Холтер: ЕКГ и Артериално налягане
– Диагноастика на Сънна апнея
– Доплер(ултразвуково, ехографско изследване) на венозни и артериални съдове на крайниците и каротидни артерии.
-Ехография на коремни органи и щитовидна жлеза
Работно време:
Понеделник : 14:30-17:30
Вторник : 14:30-17:30
Сряда : 14:30-17:30
Четвъртък : 15:30-17:30