Д-р Виолета Цветкова

Д-р Виолета Цветкова-специалист Ревматолог. Работи като лекар в клиника по Кардиология и ревматология на УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович”.
Асистент по вътрешни болести в катедра Вътрешни болести на Тракийски университет (Медицински факултет), град Стара Загора.
Д-р Цветкова притежава специалности Ревматология,Вътрешни болести и Спешна медицина. През 2003 година придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт
Работно време:
Вторник: 13:00-18:00
Сряда: 13:00-18:00