Д-р Радостина Делийска

Завършва Медицински факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора със степен магистър по медицина. Има призната специалност по дерматовенерология.
Работно време:
Вторник: 17:00 – 18:00
Четвъртък: 17:00 – 18:30
Петък: 17:00 – 18:00