Д-р Славка Манчева

Д-р Манчева завършва МУ-Пловдив. Има призната специалност по неврология и над 30г трудов стаж в областта на неврологията. Допълнителна квалификация:Курсове по съдови заболявания на мозъка и заболявания на периферната нервна система.
Работно време:
Понеделник: 15:10-18
Четвъртък: 15:40-18