Д-р Филип Хаджипетков

Д-р Филип Хаджипетков е специалист хирург с дългогодишен опит по обща хирургия.
Доктор Хаджипетков извършва хирургичен преглед и консултация, амбулаторни операции и хуриргично лечение на заболявания в областта на общата хирургия.
Работно време:
Понеделник: 14-16
Четвъртък:14-16:00