Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ В МЦ ”СВЕТА АННА”-2012 ГР.СТАРА ЗАГОРА

1 Първичен преглед от специалист 40лв.
2 Вторичен преглед от специалист 20лв.
3 Първичен преглед от кардиолог 40лв.
4 Първичен преглед с ехокардиография 60лв.
5 Вторичен преглед от кардиолог 20лв.
6 Вторичен преглед с ехокардиография 40лв.
7 Преглед от хабилитирано лице 50лв.
8 Консултация по документи 20лв.
9 Посещение в дома 50лв.
10 Мускулна инжекция 5лв.
11 Венозна инжекция 7лв.
12 Вътреставна инжекция 20лв.
13 Венозна инфузия до 30 мин. 10лв.
14 Венозна инфузия над 30 мин. 15лв.
15 Скарификационна проба за алергичност към анестетици 10лв.
16 Локална анестезия 20лв.
17 Малка амбулаторна хирургична операция 80лв.
18 Средна амбулаторна хирургична операция 100лв.
19 Голяма амбулаторна хирургична операция 150лв.
20 Аблация на препуциум 60лв.
21 Инцизия и дренаж на меки тъкани 30лв.
22 Инцизия и дренаж на палмарно и тенарно пространство 40лв.
23 Безкръвна репозиция на фрактура или луксация 50лв .
24 Стерилна превръзка 10лв.
25 Отстраняване на шевен материал 20лв.
26 Промивка на рана и смяна на раневи дренаж 20лв.
27 Превръзка при изгаряне 40лв.
28 Пункционна биопсия на млечна жлеза 30лв.
29 Ексцизионна бипсия на лимфен възел 30лв.
30 Диагностична и терапевтична пункция на става 20лв.
31 Превръзка на Дезо 15лв.
32 Колпоскопия с прицелна биопсия 30лв.
33 Деструктивно лечение на добро.изменения на маточна шийка 15лв.
34 Въвеждане на уретрален катетър 20лв.
35 ЕКГ 5лв.
36 ЕКГ с разчитане 20лв.
37 Ехография на един коремен орган 20лв.
38 Ехография на коремни органи 30лв.
39 Електроенцефалография 40лв.
40 Спирометрия 15лв.
46 Екстракция на жуждо тяло в окото 20лв.
47 Холтер 40лв.