Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ В МЦ ”СВЕТА АННА”-2012 ГР.СТАРА ЗАГОРА

1 Първичен преглед от специалист 50лв.
2 Вторичен преглед от специалист 30лв.
3 Първичен преглед от пулмолог 50лв.
4 Вторичен преглед от пулмолог 30лв.
5 Първичен преглед от пулмолог със спирометрия 60лв.
6 Вторичен преглед от пулмолог със спирометрия 40лв.
7 Първичен преглед от кардиолог 50лв.
8 Вторичен преглед от кардиолог 30лв.
9 Първичен преглед oт кардиолог с ехокардиография 60лв.
10 Вторичен преглед от кардиолог с ехокардиография 40лв.
11 Консултация по документи 20лв.
12 Посещение в дома 50лв.
13 Мускулна инжекция 5лв.
14 Венозна инжекция 7лв.
15 Вътреставна инжекция 20лв.
16 Венозна инфузия до 30 мин. 15лв.
17 Венозна инфузия над 30 мин. 25лв.
18 Скарификационна проба за алергичност към анестетици 15лв.
19 Локална анестезия 20лв.
20 Венозна анестезия 30лв.
21 Малка амбулаторна хирургична операция 80лв.
22 Средна амбулаторна хирургична операция 100лв.
23 Голяма амбулаторна хирургична операция 150лв.
24 Аблация на препуциум 70лв.
25 Инцизия и дренаж на меки тъкани 30лв.
26 Инцизия и дренаж на палмарно и тенарно пространство 40лв.
27 Безкръвна репозиция на фрактура или луксация 50лв.
28 Стерилна превръзка 15лв.
29 Отстраняване на шевен материал 25лв.
30 Промивка на рана и смяна на раневи дренаж 25лв.
31 Превръзка при изгаряне 40лв.
32 Пункционна биопсия на млечна жлеза 30лв.
33 Ексцизионна бипсия на лимфен възел 30лв.
34 Диагностична и терапевтична пункция на става 20лв.
35 Гипсови шини 20лв.
36 Циркулярна гипсова превръзка 30лв.
37 Превръзка на Дезо 15лв.
38 Електрокоагулация на кожни придатъци 30лв.
39 Колпоскопия с прицелна биопсия 30лв.
40 Деструктивно лечение на добро.изменения на маточна шийка 15лв.
41 Въвеждане на уретрален катетър 30лв.
42 ЕКГ 7лв.
43 ЕКГ с разчитане 20лв.
44 Ехография на един коремен орган 30лв.
45 Ехография на коремни органи 50лв.
46 Електроенцефалография 50лв.
47 Спирометрия 20лв.
48 Екстракция на жуждо тяло в окото 25лв.
49 Кардиотокография 30лв.
50 Холтер 50лв.