Д-р Румен Делиев

Д-р Делиев завършва медицина в МУ- Стара Загора. Има призната специалност по урология и над 15 години стаж по специалността.
Понеделник: 14-16
Вторник: 09:10-11
Четвъртък: 14-16
Петък:14-16