Д-р Мариус Кирков

Д-р Кирков завършва медицина в МУ- Пловдив. Има придобита специалност по неврохирургия и над 34 години стаж по специалността.
Диагностика и лечение на:
-Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб (дискови протрузии и хернии, спинална стеноза, спондилолистеза)
-Тумори на главния и гръбначния мозък
-Травми на централната и периферната нервна система
-Хидроцефалия и малформации на нервната система
-Съдови заболявания на нервната система
Работно време:
Понеделник:14:00-16:00
Четвъртък:14:00-16:00