Д-р Веселия Михайлова

Д-р Михайлова завършва медицина в МУ- Стара Загора. Има призната специалност по дерматовенерология от 2003г.
Работно време: По предварителна уговорка